Byddwn yn cydnabod anghenion dysgwyr sydd â doniau, gallu neu dalent arbennig ac yn gwneud ein gorau i hybu eu harbenigrwydd boed drwy’r cwricwlwm neu yn allgyrsiol.