Mae gan Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli ei Chorff Llywodraethol cysgodol ei hun. Bydd y Llywodraethwyr yn cyfarfod tua dwywaith y tymor, ac mae’n cynnwys Cynrychiolwyr yr Awdurdod, Rhieni, Athrawon yn ogystal â Llywodraethwyr Cyfetholedig. Bydd pob aelod yn gwasanaethu am gyfnod o 4 mlynedd. Cynhelir etholiadau ar gyfer cynrychiolwyr y Rhieni pan ddaw eu tymhorau i ben ac mae gan bob rhiant yn yr ysgol yr hawl i bleidleisio, ac i sefyll i gael eu hethol os ydynt yn dewis gwneud hynny.

Pan fydd yn gyflawn, dyma nifer yr aelodau ar gyfer pob carfan: 

Cynrychiolwyr yr  AALl 3 Rhiant-lywodraethwyr 4
Llywodraethwyr Cymuned 3 Clerc 1
Athro Lywodraethwyr  1 Cynrychiolydd Staff 1
Pennaeth 1 Cyfanswm 14

Dyma’r rhai sy’n aelodau o’r Corff Llywodraethu ar hyn o bryd:

Mrs L Jones-Campbell

Pennaeth Gweithredol

Shereen Williams

Cadeirydd / Penodwyd gan yr All
24/11/2025

Miss Angharad Rees-Williams

Is-Cadeirydd / Cynrychiolydd Rhiant
07/02/2026

Mr James Bell

Llywodraethwyr Cymuned
02/05/2026

Ms Theresa Mgadzah-Jones

Llywodraethwyr Cymuned
20/10/2024

Mr Jonathan Gibbons

Penodwyd gan yr All
24/11/2025

Mrs Eirian Jones

Penodwyd gan yr All
24/11/2025

Mrs E Maher

Llywodraethwyr Cymuned
04/04/2026

Ms Jenny Jones

Arsylwr
09/02/2026

Mrs Natasha Baker

Cynrychiolydd Rhiant
16/05/2026

Mrs Rachel Howells

Cynrychiolydd Staff
05/01/2026

Miss Siwan Francis

Cynrychiolydd Athrawon
05/01/2026