MenterIaithCasnewydd-logo
Nod Menter Iaith Casnewydd yw cynyddu defnydd y Gymraeg gan blant ac oedolion Casnewydd a’i gwneud yn iaith sy’n rhan o waed naturiol y ddinas gan alluogi pobl Casnewydd i fyw a gweithio yn y Gymraeg. Rydyn ni’n trefnu llwyth o ddigwyddiadau a gweithgareddau ble gallwch chi ymarfer eich iaith, gan gynnwys digwyddiadau i blant (meithrin, cynradd, ieuenctid), oedolion ifanc, teuluoedd, dysgwyr a henoed.

www.mentercasnewydd.cymru