Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli
Hadrian Close
Roman Way
Caerleon
Newport
NP18 3FJ

Ffon/Tel:  01633 414698

ysgol.gymraegnantgwenlli@newport.gov.uk