Uwch Dim Rheoli

Mrs Lona Jones-Campbell

Pennaeth

Dosbarth Morwyr Bach

Mrs Angharad Perry-Morris

Athro Dosbarth

Mrs Amanda Brown

Cynorthwy-ydd Dysgu

Mrs Siwan Hayward

Athro Dosbarth

Mrs Bethan Bryan

Cynorthwy-ydd Dysgu

Dosbarth Trochi

Miss Heledd Williams

Athro Dosbarth

Ms Sue Davies

Cynorthwy-ydd Dysgu

Staff Cefnogi’r Ysgol

Mrs Rachel Howells

Swyddog Cymorth Ysgol

Mr Martyn Battersby

Gofalwr

Ms Lina Arlauskiene

Glanhawr

Swyddog Lles Addysg

Ms Claire Bennett

Swyddog Lles Addysg